Fullstendig, komplett og robust dokumentasjon på KardiaMobile utført av flere universiteter og anerkjente kardiologer.

Alle arbeider inneholder linker til original manuskript og/eller direkte link til deres hjemmeside med tillatelse fra forfattere.

  • Annals of Family Medicine
    • Diagnostic Accuracy of a Smartphone-Operated, Single-Lead Electrocardiography Device for Detection of Rythm and Conduction Abnormalities in Primary Care
  • Brukererfaringer og tilbakemeldinger fra leger i Norden:
    • ”Det är en fantastisk apparat! Även om den ”bara” har FDA-godkännande för diagnostik av ett begränsat antal arytmier så är det inga problem att identifiera anomalier som t ex VES/SVES och pre-excitation. Icke rytm-relaterade fenomen som T-vågsdiskordans och elaxlar kan enkelt fastställas. Lyckas man få en störningsfri registrering finns egentligen inga begränsningar utan man borde t ex kunna se olika tidsintervall och även ST-höjningar och -sänkningar.”

Tämä viesti on saatavana myös: Kirjanorja